• Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

Świetlica „Dzieciątka Jezus”

 

Świetlica środowiskowa „Dzieciątka Jezus” dla około 25 dzieci i młodzieży z sąsiadującego z „Józefowem” domu dla bezdomnych prowadzona we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie oprócz opieki pedagogów prowadzone jest dożywianie podopiecznych.
W październiku 2000 roku powstała Świetlica Środowiskowa im. „Dzieciątka Jezus”.
Do tego celu adaptowaliśmy dawny budynek gospodarczy. Przeprowadziliśmy remont dawnego budynku gospodarczego oraz wyposażyliśmy pokoje do zajęć a także kuchnię, urządziliśmy salkę gimnastyczną. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 13.00 do 18.00. Podopieczni przebywają w placówce pod opieką wychowawców, którzy organizują różnego rodzaju zajęcia. Dla dzieci i młodzieży do zajęć sportowych przygotowaliśmy salkę gimnastyczną i boisko.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.