Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

Dom Pomocy Społecznej Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla osób w podeszłym wieku

Dom Pomocy Społecznej Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla osób w podeszłym wieku

Dom Dziennego Pobytu Św. Józefa dla osób w podeszłym wieku

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe i rzeczowe naszych starań i dziękujemy za każdą otrzymaną pomoc.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ MBNP ,,Mój + Twój = Nasz Dom”

Dom Pomocy Społecznej Matki Bożej Nieustającej Pomocy Bielsko-Biała ul. Grzybowa 8 Dom Pomocy Społecznej Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla 28 osób w podeszłym wieku, mieści się w budynku o powierzchni około 1000 m2.

DOM DZIENNEGO POBYTU

Głównym celem naszych działań w Domu Dziennego Pobytu dla ludzi starszych jest aktywizacja seniorów i ich integracja społeczna. Podejmowane przez nas działania pomagają osobom starszym utrzymać sprawność fizyczną i psychiczną, a przez to podtrzymują

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Świetlica środowiskowa „Dzieciątka Jezus” dla około 25 dzieci i młodzieży z sąsiadującego z „Józefowem” domu dla bezdomnych prowadzona we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie oprócz opieki pedagogów prowadzone
ZAOPIEKUJEMY SIĘ TWOIM DZIECKIEM PODCZAS WAKACJI!!!
Wakacje w Świetlicy Środowiskowej im. Dzieciątka Jezus
CYGAŃSKI LAS ul. Grzybowa 8

od poniedziałku do piątku 9.00-15.00

(również w roku szkolnym – 13.00-18.00)

zadzwoń i zapytaj

797 630 776 / swietlica@kikjozefow.org.pl

  • Twoje dzieci pod opieką wykwalifikowanej kadry
  • ciekawa i różnorodna oferta zajęć
  • zaplecze rekreacyjno-sportowe
  • pobyt dziecka w świetlicy jest bezpłatny
ŻEGNAJ, SZKOŁO!
WITAJ, ŚWIETLICO!