Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul.Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

Dom Pomocy Społecznej Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla osób w podeszłym wieku

Dom Dziennego Pobytu Św. Józefa dla osób w podeszłym wieku

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ MBNP ,,Mój + Twój = Nasz Dom”

Dom Pomocy Społecznej Matki Bożej Nieustającej Pomocy Bielsko-Biała ul. Grzybowa 8 Dom Pomocy Społecznej Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla 28 osób w podeszłym wieku, mieści się w budynku o powierzchni około 1000 m2.

DOM DZIENNEGO POBYTU

Głównym celem naszych działań w Domu Dziennego Pobytu dla ludzi starszych jest aktywizacja seniorów i ich integracja społeczna. Podejmowane przez nas działania pomagają osobom starszym utrzymać sprawność fizyczną i psychiczną, a przez to podtrzymują

Świetlica "Dzieciątka Jezus"

Świetlica środowiskowa „Dzieciątka Jezus” dla około 25 dzieci i młodzieży z sąsiadującego z „Józefowem” domu dla bezdomnych prowadzona we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie oprócz opieki pedagogów prowadzone