• Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

O programie Aktywni+

Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 – edycja 2022,

Senior – kooperacja P1 Aktywność społeczna

Zadanie realizowane będzie w Katolickim Domu Opieki Józefów w Bielsku-Białej, prowadzonym przez Klub
Inteligencji Katolickiej na terenie którego mieści się Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów, Dom Pomocy
Społecznej, Świetlica dla dzieci i młodzieży. Lokalizacja realizacji zadania w KDO „Józefów” uzasadnia
kontynuację dotychczas podejmowanych działań jakimi są stała integracja (wewnątrz i między
pokoleniową – Młodzież niepełnosprawną), Seniorów Domu Dziennego oraz Domu Pomocy
Społecznej. Młode i starsze pokolenie „Józefowa” – poprzez częste wzajemne kontakty (m.in z okazji
różnych uroczystości, świąt, pikników, wspólnych ognisk, posiłków) rozwija swoje zdolności społeczne,
integracyjne oraz wzrost aktywności w życiu publicznym. Ponadto jednym z miejsc realizacji Zadania
będzie także studio Radia Anioł Beskidów (warsztaty radiowe i wizyty studyjne). Dom Dziennego Pobytu
stanie się miejscem aktywizacji społecznej, w której beneficjenci będą mogli znaleźć odpowiednie zaplecze sprzyjające
integracji, podtrzymywaniu więzi oraz przestrzeń dającą poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

ZAPRASZAMY !

Kontakt: tel 33 814 94 43, kontakt@kikjozefow.org.pl lub osobiście w siedzibie Domu Dziennego Pobytu , KDO ,,Józefów”, ul. Grzybowa 8

„Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego

na rzecz Osób Starszych

 „Aktywni+” na lata 2021–2025” – EDYCJA 2022

Tytuł zadania publicznego: ,,SENIOR KOOPERACJA” 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.