• Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

Podziękowania

Z serca dziękujemy za okazaną pomoc:

  • JE Księdzu Biskupowi Tadeuszowi Rakoczemu
  • Prezydentowi Miasta bielska-Białej Jackowi Krywultowi.
  • Gizeli i Horstowi (Śp.) Weissom reprezentującym Stowarzyszenie Niemiecko-Polskie w Wolfsburgu.

Firmom bezpośrednio wspierającym budowę Domu Opieki Całodobowej:

Firmie ,,POLIMAT” s.c. z siedzibą przy ul. Bardowskiego 2 w Bielsku-Białej za okazaną pomoc dla podopiecznych Świetlicy Środowiskowej w Katolickim Domu Opieki ,,Józefów”.

Firmie “AWE-BIS” z Bielska-Białej za wsparcie działalności Katolickiego Domu Opieki ,,Józefów” a także dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla dzieci ze ,,Świetlicy Środowiskowej”.

Firmie InsERT S.A. z Wrocławia za nieodpłatne użyczenie systemu finansowo-księgowego Rewizor GT.

Studentkom Architektury Krajobrazu p. Monice Skalskiej i Katarzynie Zontek za wykonanie opisu ogrodu przy Katolickim Domu Opieki ,,Józefów”. 

Komentarze są wyłączone.