• Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

DOM DZIENNEGO POBYTU

Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych Św. Józefa.

Głównym celem naszych działań w Domu Dziennego Pobytu dla ludzi starszych jest aktywizacja seniorów i ich integracja społeczna. Podejmowane przez nas działania pomagają osobom starszym utrzymać sprawność fizyczną i psychiczną, a przez to podtrzymują ich samodzielność, umożliwiają im dostęp do dóbr kultury, uczą twórczego podejścia do życia i konstruktywnego rozwiązywania własnych problemów. Dzięki różnorakim oddziaływaniom nasi podopieczni mają możliwość pogłębić więź z innymi ludźmi poprzez bycie w grupie i zdobycie umiejętności współpracy i współdziałania.
DDP dysponuje 25 miejscami dla seniorów.

Warunki przyjęcia DDP informacje ogólne (kliknij tu żeby pobrać PDF)

Wieloletnie doświadczenie naszego Stowarzyszenia w pracy z ludźmi starszymi wskazuje na konieczność wieloaspektowego podejścia do problemu ich aktywizacji, dlatego proponuje się cały wachlarz różnorakich zajęć:

1. Spotkania społeczności
2. Pracownia komputerowa
3. Zajęcia „Bliżej kultury”, które obejmują spotkania teatralno-filmowo-muzyczno-literackie
4. Spotkania edukacyjne:
– spotkania promujące zdrowy, aktywny styl życia
– spotkania podtrzymujące tradycję
5. Działania zwiększające aktywność fizyczną
– zajęcia ruchowo-rehabilitacyjne
– zajęcia rozwijające zainteresowania krajoznawcze
6. Zajęcia podtrzymujące sprawność manualną
– warsztaty terapii zajęciowej
7. Spotkania integrujące seniorów i młodych.

Wycieczka naszych Seniorów do Goczałkowic-Zdroju – Ogrody Kapias.

Ponadto zapewniamy naszym pensjonariuszom dwa posiłki dziennie (II śniadanie i obiad), dowóz z końcowego przystanku autobusowego linii nr „1” oraz możliwość przebywania w bezpośrednim otoczeniu przyrody (Dom położony jest w lesie).

Nasza oferta charakteryzuje się kompleksowym podejściem do problemu starości. Nasz Dom wypełnia zadania popularnych klubów seniora, ale jednocześnie dzięki:
• bogatej i spójnej ofercie programowej,
• opiece nad podopiecznymi trwającej przez pięć dni w tygodniu,
• zapewnieniu dwóch posiłków dziennie (II śniadanie i obiad),
• zapewnieniu transportu dla podopiecznych,
• bezpośredniemu kontaktowi z dziećmi i młodzieżą,
• umożliwieniu przebywania w bezpośrednim otoczeniu przyrody (dom leży w lesie, u podnóża gór)
wykracza dalece poza te ramy, co stanowi o jego innowacyjności w środowisku.

ZAPRASZAMY DO NAS !

Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych Św. Józefa w Bielsku-Białej przy ul.Grzybowej 8 (Cygański Las)

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.