• Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ MBNP,,Mój + Twój = Nasz Dom”

 

Bieżące wydarzenia oraz zdjęcia z Domu Pomocy Społecznej Matki Bożej Nieustającej Pomocy dostępne są w zakładce ,,Aktualności” oraz ,,Galeria”.

Dom Pomocy Społecznej Matki Bożej Nieustającej Pomocy Bielsko-Biała
ul. Grzybowa 8

Dom Pomocy Społecznej Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla 28 osób w podeszłym wieku, mieści się w budynku o powierzchni około 1000 m2. Oprócz części mieszkalnej składającej się z 14 pokoi jedno i dwuosobowych z łazienkami z węzłem sanitarnym , tarasem są również pomieszczenia dziennego pobytu dla mieszkańców, sala kominkowa, pracownia terapii zajęciowej , sala do zajęć ruchowych, oraz kaplica. Dom posiada również kuchnię wraz z jadalnią oraz zaplecze dla personelu opiekuńczego. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Dnia 22.01.2013r. uzyskaliśmy zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej. Nasz Dom został wpisany do rejestru Wojewody Śląskiego pod pozycję o nr PSII.9420.4.2.2013.

Dom jest jednostka stacjonarną , która zapewnia mieszkańcom całodobowa opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze , pielęgnacyjne i religijne na poziomie obowiązującego standardu i indywidualnych potrzeb.

Od 12.02. 2013 r. przyjmujemy mieszkańców.
Zespół przyrodniczo – krajobrazowy Cygański Las w którym mieści się nasz Dom jest parkiem z szerokimi ścieżkami z ławkami. Zaczynają się tu dwa szlaki turystyczne: żółty i zielony. Żółty prowadzi poprzez Przełęcz Kozią (przed którą można odbić w lewo na Kozią Górę) i Kołowrót na Szyndzielnię, natomiast zielony kieruje się na Błonia, by stamtąd wznieść się wzdłuż nieczynnego toru saneczkowego na Kozią Górę.

Rejon Cygańskiego Lasu to wręcz wymarzone miejsce rekreacyjne. Można wędrować pieszo, rowerem, uprawiać sporty (są tu korty tenisowe, niedaleko basen i klub sportowy, a także niewielki stok narciarsko-saneczkowy) lub po prostu odpocząć na łonie natury. W pobliżu naszego Domu znajdują się: Szpital Wojewódzki, Przychodnia , Apteki, Kościoły, Sklepy .

Z uwagi na duże zainteresowanie naszym Domem od lipca 2014 roku wzrosła ilość miejsc dla Pensjonariuszy z 25 do 28.

 

DOM DZIENNEGO POBYTU

Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych Św. Józefa.

Głównym celem naszych działań w Domu Dziennego Pobytu dla ludzi starszych jest aktywizacja seniorów i ich integracja społeczna. Podejmowane przez nas działania pomagają osobom starszym utrzymać sprawność fizyczną i psychiczną, a przez to podtrzymują ich samodzielność, umożliwiają im dostęp do dóbr kultury, uczą twórczego podejścia do życia i konstruktywnego rozwiązywania własnych problemów. Dzięki różnorakim oddziaływaniom nasi podopieczni mają możliwość pogłębić więź z innymi ludźmi poprzez bycie w grupie i zdobycie umiejętności współpracy i współdziałania.
DDP dysponuje 25 miejscami dla seniorów.

Warunki przyjęcia DDP informacje ogólne (kliknij tu żeby pobrać PDF)

Wieloletnie doświadczenie naszego Stowarzyszenia w pracy z ludźmi starszymi wskazuje na konieczność wieloaspektowego podejścia do problemu ich aktywizacji, dlatego proponuje się cały wachlarz różnorakich zajęć:

1. Spotkania społeczności
2. Pracownia komputerowa
3. Zajęcia „Bliżej kultury”, które obejmują spotkania teatralno-filmowo-muzyczno-literackie
4. Spotkania edukacyjne:
– spotkania promujące zdrowy, aktywny styl życia
– spotkania podtrzymujące tradycję
5. Działania zwiększające aktywność fizyczną
– zajęcia ruchowo-rehabilitacyjne
– zajęcia rozwijające zainteresowania krajoznawcze
6. Zajęcia podtrzymujące sprawność manualną
– warsztaty terapii zajęciowej
7. Spotkania integrujące seniorów i młodych.

Wycieczka naszych Seniorów do Goczałkowic-Zdroju – Ogrody Kapias.

Ponadto zapewniamy naszym pensjonariuszom dwa posiłki dziennie (II śniadanie i obiad), dowóz z końcowego przystanku autobusowego linii nr „1” oraz możliwość przebywania w bezpośrednim otoczeniu przyrody (Dom położony jest w lesie).

Nasza oferta charakteryzuje się kompleksowym podejściem do problemu starości. Nasz Dom wypełnia zadania popularnych klubów seniora, ale jednocześnie dzięki:
• bogatej i spójnej ofercie programowej,
• opiece nad podopiecznymi trwającej przez pięć dni w tygodniu,
• zapewnieniu dwóch posiłków dziennie (II śniadanie i obiad),
• zapewnieniu transportu dla podopiecznych,
• bezpośredniemu kontaktowi z dziećmi i młodzieżą,
• umożliwieniu przebywania w bezpośrednim otoczeniu przyrody (dom leży w lesie, u podnóża gór)
wykracza dalece poza te ramy, co stanowi o jego innowacyjności w środowisku.

ZAPRASZAMY DO NAS !

Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych Św. Józefa w Bielsku-Białej przy ul.Grzybowej 8 (Cygański Las)

 

Świetlica „Dzieciątka Jezus”

 

Świetlica środowiskowa „Dzieciątka Jezus” dla około 25 dzieci i młodzieży z sąsiadującego z „Józefowem” domu dla bezdomnych prowadzona we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie oprócz opieki pedagogów prowadzone jest dożywianie podopiecznych.
Czytaj dalej