• Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

Kilka słów o projekcie ASOS ,,Seniorzy o szerokich horyzontach”

 

 

Kolejny rok uczestnictwa w Programie A S O S .

Rozpoczęliśmy drugi rok w projekcie dofinansowywanym ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Nasze przystąpienie do Programu stało się ogromnym impulsem służącym ożywieniu działalności DDP „św. Józefa” we wszystkich formach jego aktywności. Przeprowadzony dla potrzeb niniejszej informacji sondaż wśród naszych seniorów potwierdził atrakcyjność przygotowanej i realizowanej dla nich oferty programowej, która obejmuje pięć bloków tematycznych i wypełnia zainteresowania oraz oczekiwania   praktycznie wszystkich uczestników spotkań.

Z bardzo wysokimi ocenami spotyka się szeroko rozumiana działalność edukacyjna . Na szczególną uwagę zasługuje cykl wykładów historycznych, obejmujących okres od początków cywilizacji do czasów współczesnych, wzbogacanych każdorazowo ciekawymi komentarzami odnoszącymi się do aktualnych wydarzeń ,    które przyciągają uwagę słuchaczy już nie tylko z Bielska- Białej, ale również z sąsiednich miejscowości. Bardzo ważnym uzupełnieniem wiedzy historycznej stały się niezwykle interesujące zajęcia z zakresu edukacji społeczno –obywatelskiej, podczas których zapraszani do nas goście przybliżają nam zagadnienia dotyczące m. innymi systemu i struktury władz samorządowych, kompetencji ich organów oraz zasad ordynacji wyborczej i organizacji wyborów, ostatnio do Parlamentu Europejskiego. Dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania z prawnikiem. Ich niewątpliwy sukces uzasadnia trafnie dobrana tematyka oraz perfekcyjny przekaz trudnej wiedzy prawniczej.

Radości doświadczania sztuki w różnych jej formach artystycznych  dostarczają uczestnikom spotkań różnorodne i intensywne zajęcia  z bloku określanego jako warsztaty –„ Bliżej kultury”. Wielkim wydarzeniem ostatnich miesięcy stała się dla naszych seniorów kolejna artystyczna wędrówka, która doprowadziła ich na festiwalową wystawę  Kolory Piątej Ewangelii .

Tradycyjnie w kalendarzu zajęć DDP wysoką pozycję zajmuje arteterapia , poszerzona w roku bieżącym o warsztaty ceramiczne.   Korzyści wynikające z tego rodzaju aktywności są nie do przecenienia.     Uczestnicy zajęć rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności oraz otrzymują możliwość wypowiadania się w swojej twórczości, stanowiącej odbicie ich nastrojów, emocji i wrażliwości.

Szczególnie ważne i bliskie naszemu środowisku są spotkania w ramach integracji wewnątrz –i międzypokoleniowej. Dla ludzi o różnych doświadczeniach życiowych, niespełnionych rodzinnie czy samotnych, kontakty te dają poczucie normalności i bliskości oraz uczą trudnej sztuki budowania relacji międzyludzkich.

I zupełne novum. W roku bieżącym wprowadzamy kompleksowy i wielopłaszczyznowy program edukacji i profilaktyki zdrowotnej, w tym m. innymi zajęcia z gimnastyki leczniczej oraz warsztaty kulinarne    i kosmetyczne. Spotykają się one z ogromnym zainteresowaniem.

ZAPRASZAMY !

Projekt dofinansowany ze Środków Programu Rządowego
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.