• Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

Pierwszy dzień w Domu Dziennego Pobytu Św. Józefa

Zgodnie z planem  nasi seniorzy rozpoczęli dzisiaj regularne zajęcia w Domu Dziennego Pobytu Św. Józefa. Pierwsza grupa została zapoznana i przeszkolona w zakresie nowych zasad sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w Domu.

 

Serdecznie witamy naszych Seniorów po długiej przerwie i zapraszamy do czynnego udziału w wielu ciekawych zajęciach oraz aktywnościach przewidzianych do końca br.

 

Remont kaplicy Św. Józefa w Domu Dziennego Pobytu

  Czas pandemii to czas wielu aktywności zarówno ze strony pracowników jak i wolontariuszy. Mając na uwadze nowe obostrzenia oraz rekomendacje sanitarne, trwają prace remontowe w pomieszczeniach DDP. Wysprzątanie pomieszczeń, wyniesienie zbędnych sprzętów oraz malowanie – to prace trwające, które wykonywane są pod nieobecność naszych podopiecznych.

  Dzięki ludziom dobrej woli, kaplica Św. Józefa na  nowo odzyskuje swój dawny blask. Prace remontowe zostaną zakończone zgodnie z planem – tuż przed otwarciem Domu.

Z całego serca dziękujemy Panu Sławkowi i jego ekipie za bezinteresowną pomoc i zaangażowanie w to dzieło !

 

 

Otwarcie Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w KDO ,,Józefów”

Od dnia 15.06 br. (poniedziałek) otwarty zostaje Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych w Katolickim Domu Opieki ,,Józefów”.

Wznawiamy zajęcia, które będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00.

Z uwagi na obostrzenia związane z epidemią SARS-CoV-2 liczba osób uczestniczących w zajęciach zostaje zredukowana. Seniorzy będą uczęszczać na warsztaty w sposób rotacyjny (co 2 dzień) po uprzednim kontakcie telefonicznym bądź e-mailowym ze strony kierownictwa Domu.

Warunkiem obligatoryjnym upoważniającym do udziału w zajęciach jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu sanitarno-epidemiologicznego obowiązującego na terenie Domu Dziennego Pobytu, który zostanie przedstawiony i omówiony na pierwszych spotkaniach organizacyjnych.

Prosimy również  o zabranie ze sobą maseczek oraz indywidualnych środków dezynfekcyjnych.

Dom zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia został wyposażony w  rekomendowane środki higieny i dezynfekcji, które mają pomóc w zachowaniu bezpieczeństwa epidemiologicznego i tym samym uchronić pracowników oraz seniorów przed zakażeniem SARS-CoV2.

Plan zajęć na czerwiec 2020 r. :

 

Data

 

Blok  zajęć Zagadnienie
15.06

 

Profilaktyka zdrowotna

 

Instruktaż obowiązujących zasad higieny oraz zapoznanie z regulaminem sanitarno-epidemiologicznym*
16.06

 

Profilaktyka zdrowotna Instruktaż obowiązujących zasad higieny oraz zapoznanie z regulaminem sanitarno-epidemiologicznym**
17.06

 

Społeczność Omówienie bieżących spraw i planu zajęć.

Wolne wnioski. 

  

18.06

 

Warsztaty edukacyjne Rozpoczęcie cyklu Warsztatów

historycznych ,,Kartki z

dziejów Europy

średniowiecznej i

nowożytnej

19.06

 

Społeczność – warsztaty psychologiczne Wspomnienia i refleksje

Seniorów w okresie pandemii.

22.06

 

Spotkania integracyjne Gry towarzyskie.

Kalambury, Bingo i konkurs wiedzy ,,Jeden z dziesięciu”

23.06

 

Warsztaty ,,Powrót do sprawności” Sylwoterapia (drzewoterapia), spacery w terenie leśnym
24.06

 

Warsztaty multimedialne Film fabularny dokumentujący wsparcie pomocowe dla Seniorów z Bielska-Białej w czasie zawieszenia funkcjonowania Placówki DDP
25.06

 

Warsztaty edukacyjne Warsztaty

Historyczne cz.2

,,Kartki z

dziejów Europy

średniowiecznej i

nowożytnej

26.06

 

Warsztaty muzyczne Karaoke, przeboje z dawnych lat
29.06

 

Społeczność Omówienie bieżących Spraw – plan wakacyjny
30.06

 

Warsztaty zdrowotne Ziołolecznictwo – panel dyskusyjny

*I grupa (do 10 osób)

** II  grupa (do 10 osób)

Aktywność pracowników i wolontariuszy Domu Dziennego Pobytu Św. Józefa w okresie pandemii

Od chwili zamknięcia Domu Dziennego Pobytu Św. Józefa upłynęły już ponad 2 miesiące. Seniorzy, którzy z dnia na dzień musieli pożegnać swój ukochany drugi Dom, zostali odcięci od źródła ich aktywności społecznej, kontaktu z drugim człowiekiem oraz poczucia bezpieczeństwa. Sytuacja wymagała na kierownictwu DDP  podjęcie natychmiastowych i usystematyzowanych działań, mających na celu podtrzymanie kontaktu z Seniorami, ich aktywizację oraz wsparcie na różnych płaszczyznach.

Nasi podopieczni otrzymali i do tej pory otrzymują niezbędną pomoc poprzez:

  • kontakt telefoniczny, sms-owy, mailowy oraz internetowy ( m.in poprzez komunikator What’s up, Messenger)
  • kontakt osobisty z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny (m.in dostarczanie paczek żywnościowych, leków, prasy, książek, krzyżówek, materiałów do domowych zajęć arteterapii)

Seniorzy ponadto sami włączyli się do walki z pandemią m.in. szyjąc w domach maseczki.

Z uwagi na pandemię, działalność pomocowa DDP objęła znacznie szerszą grupę ludzi w podeszłym wieku. We współpracy z ludźmi dobrej woli oraz innymi organizacjami pozarządowymi wsparciem obejmujemy już ponad 100 Seniorów  z terenu Bielska-Białej.  Dziękujemy wszystkim darczyńcom, wolontariuszom i pracownikom KDO ,,Józefowa”, którzy pracują w tym trudnym czasie na rzecz drugiego człowieka.

 

 

 

,,Józefów” w okowach pandemii

,,Józefów” w okowach pandemii

Wczoraj upłynęły cztery tygodnie odkąd Dom Dziennego Pobytu zmienił zasady swojego funkcjonowania.

Zamknięcie gościnnych dotąd murów ,,Józefowa” przed swoimi seniorami zwiększyło dystans fizyczny. Nie zachwiało jednak łączącej nas bliskości emocjonalnej i społecznej, a wręcz zintensyfikowało je.

Mając pełną świadomość, że wymuszona warunkami swoista kwarantanna pogłębia poczucie samotności, przygnębienia i wykluczenia naszych seniorów –

Powodując dramatyczne konsekwencje zarówno dla ich zdrowia psychicznego, jak i kondycji fizycznej –  już od pierwszych dni promowanie solidarności oraz wzmacniania wspólnoty stały się zadaniem priorytetowym dla kierownictwa.

Podjęto szereg cennych inicjatyw ukierunkowanych na pomoc w przetrwaniu seniorom ciężkiego dla nich czasu, głównie w sferze różnych form wsparcia ułatwiającego realizację ich codziennych potrzeb życiowych.

Najcenniejsza dla nich – co podkreślają – jest okazywana im serdeczność i zainteresowanie ze strony niezwykle zaangażowanych pracowników i wolontariuszy ,,Józefowa”, manifestujące się głównie regularnymi kontaktami telefonicznymi i domowymi odwiedzinami.

Zamieszczamy niżej kilka charakteryzujących wypowiedzi seniorów, którzy chcieli się podzielić swoimi przemyśleniami, lękami i obawami.

,,Najbardziej obawiam się tego, że przyjdzie kryzys gospodarczy , zachoruje ktoś bliski, szpitale będą przepełnione, wirus będzie się gwałtownie rozprzestrzeniał,

a ,,Józefów” z braku środków na jego utrzymanie zostanie zlikwidowany”.

 

,,Mieszkam z rodziną. W czasie wspólnego zamknięcia w domu w relacjach pojawiły się napięcia, wyszły na jaw skrywane dotąd niechęci i konflikty.

sytuacja staje się dramatyczna. Zdałam sobie sprawę jak ważne dla mnie jest środowisko ,,Józefowa”. Dzięki kontaktom z nim mogę w miarę normalnie żyć.

,,Nie radzę sobie z lękiem, samotnością i izolacją. Cieszę się, że Was mam.

,,W drodze do sklepu przewróciłam się i mam trudności z poruszaniem. Mieszkam sama. Dotąd pomagała mi jedyna przyjaciółka z sąsiedztwa,

Którą dopadły dolegliwości zdrowotne. Bez Waszej pomocy nie dałabym sobie rady.”

,,Jestem całkowicie samotny. Z sąsiadami miałem bardzo luźne kontakty, a teraz nie mam nawet tego. Poważnie choruję. Funkcjonuję dzięki Waszemu wsparciu.”

,,Z pandemii zamierzam wynieść coś dobrego. Poprawić nadwątlone stosunki z rodziną, od której teraz nie mogę oczekiwać żadnej pomocy, bardziej zintegrować się z sąsiadami, a nade wszystko zbliżyć się i zaprzyjaźnić ze wspólnotą  Józefowa”, która tak dużo mi daje.

Z zaprezentowanych wypowiedzi wynika, że przyjęty kierunek współpracy w ramach naszego  środowiska jest właściwy, potrzebny i doceniany.

Przed nami jeszcze wiele pracy. Później przyjdzie czas na zacieranie śladów jakie pozostawi po sobie okres lęku, samotności i ograniczeń.

 

 

 

Maseczkowy podarunek od Pani Hanny Kucharskiej

Składamy serdeczne podziękowania dla Pani Hanny Kucharskiej, która wsparła naszych opiekunów i tym samym Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej MBNP pięknymi, własnoręcznie uszytymi maseczkami. Ten dar serca pozwoli nam jeszcze lepiej chronić Seniorów przed szerzeniem się pandemii koronawirusa.

Bóg zapłać !  Hance w Działaniu 🙂

 

Opieka nad Seniorami Domu Dziennego Pobytu

W związku z ogłoszonym stanem epidemii, seniorzy, którzy dotąd brali udział w zajęciach prowadzonych stacjonarnie w Domu Dziennego Pobytu, objęci są nadal różnymi formami opieki i wsparcia:

– robienie i dostarczanie zakupów do miejsca zamieszkania podopiecznych,

– realizowanie recept, dostarczanie leków do domu,

– prowadzenie zajęć w sposób zdalny (m. in. pomoc w organizowaniu wolnego czasu poprzez propozycje działań, które seniorzy mogą wykonywać w miejscu zamieszkania, a odpowiadają ich możliwościom i indywidualnym potrzebom),

– udzielanie systematycznego wsparcia i pomocy w zakresie funkcjonowania psycho-fizycznego w okresie kwarantanny,

– przypominanie za pomocą konkretnych informacji telefonicznych o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w okresie izolacji, związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, a wynikających z zaleceń i przepisów administracji rządowej, a także władz samorządowych,

– zachęcanie seniorów do wspierania się nawzajem poprzez kontakt telefoniczny,

– przygotowanie paczek świątecznych,

– informowanie seniorów o stałej możliwości kontaktu telefonicznego z pracownikami DDP.

 

W momencie ogłoszenia epidemii zespół pracowników określił sposób pracy a szczególnie zasady bezpieczeństwa biorąc pod uwagę zarówno personel, wolontariuszy jak i podopiecznych domu; opracowane zostały też procedury działania na wypadek poinformowania przez seniorów o możliwych objawach zakażenia.

Zadania pomocowe dla Seniorów Domu Dziennego Pobytu Św. Józefa

    

Pracownicy i wolontariusze na bieżąco monitorują sytuację podopiecznych Domu Dziennego Pobytu.

Wsparcie realizowane jest m.in poprzez bieżący kontakt telefoniczny, dostawę do domu produktów spożywczych oraz lekarstw z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa.

Prosimy o stosowanie się do aktualnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych, w szczególności dotyczących obostrzeń w przemieszczaniu się poza domem.

Kochani Seniorzy, zostańcie w domach !

 

 

Dar serca Wolontariuszy dla Domu Dziennego Pobytu

W czasie kiedy na świecie szaleje pandemia, ludzie pozostają w izolacji a nasi Seniorzy nie mogą uczęszczać do Domu Dziennego Pobytu, dzieje się wiele dobra. Ten czas pustki w Domu wypełniają nasi wolontariusze, którzy zaoferowali swoją pomoc w odmalowaniu pomieszczeń ,,zameczku”. W tej trudnej sytuacji – również finansowej – są ludzie gotowi poświęcić swój czas i środki by pomagać, za co im dziękujemy.

Żyjemy z nadzieją na rychły powrót do codzienności, tej bez pandemii a z Domem pełnym uśmiechniętych Seniorów, którzy tęsknią za swoim drugim Domem – Domem Św. Józefa.

Pozdrawiamy wszystkich naszych podopiecznych, życząc zdrowia, cierpliwości i wiary w Opatrzność Bożą.