• Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

Spotkania z muzyką i piosenką dla Seniorów w Domu Dziennego Pobytu

14 czerwca 2019 roku Kierownictwo D D P „św. Józefa” dokonało kolejnej odsłony programowej p.n .Spotkania z muzyką i piosenką , mającej zapoczątkować cykl zajęć, które już na początku spotkały się z powszechnym  uznaniem i zachwytem.

Siłą tego przedsięwzięcia, które ma być kontynuowane w latach następnych          i stanowić ważny element oferty programowej Domu , jest perfekcyjny i pełen profesjonalizmu przekaz Pani Marty Sandurskiej oraz bogactwo propozycji adresowanych do osób reprezentujących różny poziom wrażliwości muzycznej , umiejętności taneczno- wokalnych, poczucia rytmu , czy kondycji fizycznej .

Entuzjastyczne przyjęcie zajęć wydaje się dobrym prognostykiem sukcesu przedsięwzięcia , które z pewnością dostarczy naszym seniorom niezapomnianych wrażeń, wiedzy i korzyści płynących ze śpiewu i poruszania się.

 

 

Lekcja Historii Starożytnej w Domu Dziennego Pobytu

Zapraszamy wszystkich chętnych Seniorów 60+ do udziału w warsztatach historycznych prowadzonych przez nauczyciela, historyka Pana Jana Golowskiego.

Tematem najbliższych czwartkowych zajęć będzie: ,,Okres najazdów, zamętu i próby wzmocnienia władzy cesarskiej w III w.”

13-06-2019 (czwartek) godz. 10.15

Sala ,,kominkowa” Domu Dziennego Pobytu”, Bielsko-Biała, ul. Grzybowa 8

 

Kilka słów o projekcie ASOS ,,Seniorzy o szerokich horyzontach”

 

 

Kolejny rok uczestnictwa w Programie A S O S .

Rozpoczęliśmy drugi rok w projekcie dofinansowywanym ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Nasze przystąpienie do Programu stało się ogromnym impulsem służącym ożywieniu działalności DDP „św. Józefa” we wszystkich formach jego aktywności. Przeprowadzony dla potrzeb niniejszej informacji sondaż wśród naszych seniorów potwierdził atrakcyjność przygotowanej i realizowanej dla nich oferty programowej, która obejmuje pięć bloków tematycznych i wypełnia zainteresowania oraz oczekiwania   praktycznie wszystkich uczestników spotkań.

Z bardzo wysokimi ocenami spotyka się szeroko rozumiana działalność edukacyjna . Na szczególną uwagę zasługuje cykl wykładów historycznych, obejmujących okres od początków cywilizacji do czasów współczesnych, wzbogacanych każdorazowo ciekawymi komentarzami odnoszącymi się do aktualnych wydarzeń ,    które przyciągają uwagę słuchaczy już nie tylko z Bielska- Białej, ale również z sąsiednich miejscowości. Bardzo ważnym uzupełnieniem wiedzy historycznej stały się niezwykle interesujące zajęcia z zakresu edukacji społeczno –obywatelskiej, podczas których zapraszani do nas goście przybliżają nam zagadnienia dotyczące m. innymi systemu i struktury władz samorządowych, kompetencji ich organów oraz zasad ordynacji wyborczej i organizacji wyborów, ostatnio do Parlamentu Europejskiego. Dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania z prawnikiem. Ich niewątpliwy sukces uzasadnia trafnie dobrana tematyka oraz perfekcyjny przekaz trudnej wiedzy prawniczej.

Radości doświadczania sztuki w różnych jej formach artystycznych  dostarczają uczestnikom spotkań różnorodne i intensywne zajęcia  z bloku określanego jako warsztaty –„ Bliżej kultury”. Wielkim wydarzeniem ostatnich miesięcy stała się dla naszych seniorów kolejna artystyczna wędrówka, która doprowadziła ich na festiwalową wystawę  Kolory Piątej Ewangelii .

Tradycyjnie w kalendarzu zajęć DDP wysoką pozycję zajmuje arteterapia , poszerzona w roku bieżącym o warsztaty ceramiczne.   Korzyści wynikające z tego rodzaju aktywności są nie do przecenienia.     Uczestnicy zajęć rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności oraz otrzymują możliwość wypowiadania się w swojej twórczości, stanowiącej odbicie ich nastrojów, emocji i wrażliwości.

Szczególnie ważne i bliskie naszemu środowisku są spotkania w ramach integracji wewnątrz –i międzypokoleniowej. Dla ludzi o różnych doświadczeniach życiowych, niespełnionych rodzinnie czy samotnych, kontakty te dają poczucie normalności i bliskości oraz uczą trudnej sztuki budowania relacji międzyludzkich.

I zupełne novum. W roku bieżącym wprowadzamy kompleksowy i wielopłaszczyznowy program edukacji i profilaktyki zdrowotnej, w tym m. innymi zajęcia z gimnastyki leczniczej oraz warsztaty kulinarne    i kosmetyczne. Spotykają się one z ogromnym zainteresowaniem.

ZAPRASZAMY !

Projekt dofinansowany ze Środków Programu Rządowego
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Wykład JANA GOLOWSKIEGO z cyklu ,,Dzieje najdawniejsze i dawne”:

Zapraszamy na kolejny Wykład JANA GOLOWSKIEGO z cyklu ,,Dzieje najdawniejsze i dawne”:
pt.:  Cesarstwo Rzymskie za Kommodusa i dynastii Sewerów

KDO ,,Józefów”, ul.Grzybowa 8, godz.10.15. Sala kominkowa DDP.

czwartek, 06.06 br.

——————————————————————————

UWAGA – ZMIANA TERMINU WARSZTATÓW HISTORYCZNYCH

Wykład JANA GOLOWSKIEGO z cyklu ,,Dzieje najdawniejsze i dawne”:  ,,Rozwój chrześcijaństwa w Cesarstwie Rzymskim” ,zaplanowany na czwartek 27.06  odbędzie się wyjątkowo  26 czerwca tj. w środę o godz. 10.15 .

Za zmianę terminu serdecznie przepraszamy.

 

 

 

Powtórka z historii – Dzieje najdawniejsze i dawne w Domu Dziennego Pobytu

Zapraszamy na kolejny Wykład JANA GOLOWSKIEGO z cyklu ,,Dzieje najdawniejsze i dawne”:
pt.: Rozwój kultury w okresie wczesnego cesarstwa

Wykłady prowadzi Jan Golowski – nauczyciel i pasjonat tematu.

KDO ,,Józefów”, ul.Grzybowa 8, godz.10.00. Sala kominkowa DDP.

czwartek, 30 maj br.

Program działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej – czerwiec 2019

Zapraszamy do zapoznania się z Programem działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej w czerwcu 2019r.

Wybrane zajęcia Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych (dostępne dla wszystkich):

 

Warsztaty kulinarne

Zapraszamy wszystkich chętnych Seniorów 60+ na zajęcia kulinarne w Domu Dziennego Pobytu KDO ,,Józefów”. Ilość miejsc ograniczona. Informacje szczegółowe oraz zapisy pod nr tel. 33 814 94 43 lub e-mail: kontakt@kikjozefow.org.pl

Pierwsze zajęcia już 24 maja br.

godz. 10.00

Zapraszamy.

 

Dzieje najdawniejsze i dawne w DDP

Zapraszamy na kolejny wykład z serii ,,Dzieje najdawniejsze i dawne”. Jan Golowski tym razem przedstawi temat ,,Społeczeństwo i gospodarka Rzymu
w okresie wczesnego cesarstwa”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Seniorów dziejami historii na warsztaty odbywające się w każdy czwartek w Domu Dziennego Pobytu o godz. 10.15.

Warsztaty realizowane w ramach projektu ASOS – Seniorzy o szerokich horyzontach.

 

Powtórka z historii w DDP

Zapraszamy na kolejny wykład z serii ,,Dzieje najdawniejsze i dawne”. Jan Golowski tym razem przedstawi temat ,,Cesarstwo Rzymskie za dynastii Antoninów”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Seniorów dziejami historii na warsztaty odbywające się w każdy czwartek w Domu Dziennego Pobytu o godz. 10.15.

Warsztaty realizowane w ramach projektu ASOS – Seniorzy o szerokich horyzontach.