• Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

Podziękowania dla właścicieli Restauracji RATUSZOWA

KDO ,,Józefów” składa serdeczne podziękowania dla Pani Edyty i Pana Bogdana – właścicieli Restauracji Ratuszowa z Bielska-Białej, za wsparcie jakiego udzielają naszym seniorom z Domu Dziennego Pobytu zapewniając na co dzień smaczne i zdrowe posiłki. Mamy nadzieję, że po zakończeniu aktualnej sytuacji pandemii będziemy mogli nadal współpracować. Życzymy Państwu wytrwania, determinacji i sił do prowadzenia swojej działalności w tym trudnym okresie.

Cieszymy się, że jesteście !

Zachęcamy wszystkich Bielszczan do korzystania z oferty obiadowej Restauracji RATUSZOWA – smaczny posiłek z dowozem do domu.

 

 

Dom Pomocy Społecznej MBNP – ważne informacje

Z uwagi na obecną sytuację związaną ze wzrostem pandemii koronawirusa Dom Pomocy Społecznej MBNP pozostaje zamknięty dla osób z zewnątrz. Przypominamy, iż wstrzymane są wszelkie odwiedziny oraz zawieszone cykliczne zajęcia multimedialne.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Placówką:

tel.stacjonarny (sekretariat, dyżurka): 33 817 22 98

e-mail: sekretariatdps@kikjozefow.org.pl

kontakt@kikjozefow.org.pl

 

 

,,Józefów” w dobie koronawirusa

Dzisiaj, 26 marca 2020 roku, upływają dwa tygodnie od dnia kiedy to zawiesiliśmy działalność Domu w jej dotychczasowym zakresie.

Jest to wystarczający okres, by dokonał pierwszych prób oceny skuteczności podejmowanych w nowych warunkach przez placówkę działań na rzecz pomocy samotnym, często schorowanym członkom naszej społeczności w przetrwaniu trudnego czasu walki z pandemią.

Nasuwające się wnioski są jednoznaczne i niezwykle pozytywne, chociaż nikogo nie mogą dziwić.

Stanowią bowiem prostą konsekwencję zrealizowanego marzenia twórców idei budowy ,,Józefowa”, Kierownictw i działaczy KIK oraz oddanych wolontariuszy i niestrudzonych pracowników, którzy swoją aktywność u nas traktują jako pasję połączoną z życiową misją.

Niepowtarzalny klimat jaki udało nam się uzyskać, bliskość i więzy przyjaźni, owocują teraz żywymi kontaktami telefonicznymi i bezpośrednimi oraz realną pomocą, głównie w zakupach artykułów żywnościowych, czy lekarstw.

Z pomocą wychodzimy również na zewnątrz. Na najwyższe uznanie zasługuje działalność Pani Eweliny, która na zasadach wolontariatu udziela się jednocześnie w akcji na rzecz wspierania osób pozostających w kryzysie bezdomności oraz skrajnego ubóstwa, organizując im pomoc żywnościową.

Z prowadzonych rozmów wynika, iż nasi seniorzy – mimo oczywistych zagrożeń i utrudnień – czują się bezpieczni i zaopiekowani oraz optymizmem, ufnością i nadzieją oczekują powrotu do ich ..Józefowa”.

 

Czasowe zawieszenie działalności Domu Dziennego Pobytu Św. Józefa oraz Świetlicy ,,Dzieciątka Jezus”

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, zawieszona została czasowo działalność Domu Dziennego Pobytu Św. Józefa  dla Seniorów oraz Świetlicy dla dzieci ,,Dzieciątka Jezus”. Uprzejmie prosimy o śledzenie na bieżąco oficjalnych informacji rządowych i samorządowych dot. działań profilaktycznych i sanitarnych.

Na naszej stronie internetowej będziemy informować o wszelkich zmianach dot. działalności Domu.

Dane kontaktowe Dom Dziennego Pobytu  (w godzinach pracy placówki – możliwe ograniczenia z uwagi na bezpieczeństwo pracowników oraz urlopy):

kierownik Domu Dziennego Pobytu Św. Józefa – Pani Agnieszka Pilarczyk kom. 691 351 237

tel. stacjonarny: 33 814 94 43

e-mail: kontakt@kikjozefow.org.pl

Dane kontaktowe (Świetlica Dzieciątka Jezus, w godzinach funkcjonowania placówki – możliwe ograniczenia z uwagi na bezpieczeństwo pracowników oraz urlopy):

kierownik Świetlicy – Pani Bianka Metlerska

tel.kom. 797 630 776

e-mail: swietlica@kikjozefow.org.pl

 

 

 

Cesarstwo Bizantyjskie – Powtórka z historii w Domu Dziennego Pobytu

Dziś odbył się kolejny wykład historyczny dla Seniorów w Domu Dziennego Pobytu Św. Józefa. Cotygodniowy cykl zajęć z serii Dzieje najdawniejsze i dawne cieszy się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy 60+, którzy systematycznie uczestniczą w spotkaniach.

Kolejny wykład odbędzie się 13 marca br. o godzinie 10.15

Temat: ,,Cesarstwo i papiestwo”

Zapraszamy.

KDO Józefów, ul. Grzybowa 8

godz. 10.15

Wspólne odkrywanie sztuki religijnej

03 marca 2020 roku w gronie naszych seniorów udaliśmy się do kina, by obejrzeć niezwykle uroczy, wartościowy i refleksyjny film „ Najświętsze serce”, odkrywający źródła i historię czci Najświętszego Serca Jezusa , kultu o znaczeniu fundamentalnym dla chrześcijaństwa.

Znakomitym twórcom tego dzieła udało się odnaleźć

 taką formę artystyczną, która odsłania tajemnicę, skłania do refleksji, pozwala lepiej odczytywać przesłanie Ewangelii oraz przekonuje o sensie wspólnego kontemplowania tego typu twórczości i wspólnego odkrywania w niej obecności Boga.

Film wzbudził nasz powszechny zachwyt oraz dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń i prawdziwych wzruszeń.

Historii Miasta Bielska- Białej w Domu Dziennego Pobytu- ciąg dalszy

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Pan Wojciech Rosner, z właściwą sobie charyzmą , kulturą i wyczuciem tematu , 02 marca 2020 roku przybliżył nam niezwykle ważny rozdział historyczny dwumiasta, który zatytułował „ W jednym domu. Bielscy Żydzi”. Łączące nas od 17 wieku związki zawsze były złożone, trudne, nacechowane niechęcią i brakiem wzajemnego zaufania. Trwały jednak i rozwijały się mimo wszystko . Ich rezultaty były imponujące, a wkład społeczności żydowskiej w rozwój naszego miasta niezwykle owocny. Panie Wojciechu, dziękujemy za wspaniały wykład i czekamy na następne.

Seniorzy Domu Dziennego Pobytu Św. Józefa

Program działalności Klubu Inteligencji Katolickiej oraz Domu Dziennego Pobytu w KDO ,,Józefów”- marzec 2020r.

Zapraszamy do zapoznania się z Programem działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej na marzec 2020r.

Program dostępny jest również w gablotach ogłoszeń parafialnych bielskich Parafii oraz na stronie internetowej Klubu: www.kikbielsko.opoka.org.pl

Zastrzegamy sobie możliwość do wprowadzania zmian w programie. Bieżące aktualizacje będą podawane na stronie internetowej www.kikjozefow.org.pl w zakładce Aktualności.

DOM DZIENNEGO POBYTU ŚW. JÓZEFA

 

Dzieje najdawniejsze i dawne – wykład w Domu Dziennego Pobytu

Zapraszamy w czwartek (27-02 br.) na kolejny wykład z historii dla seniorów z naszego miasta. Tematem dzisiejszego spotkania będą przemiany gospodarczo-społeczne w Europie w X-XIII wieku.

Zajęcia prowadzone są przez historyka, nauczyciela Pana Jana Golowskiego, który z pasją i ogromnym zaangażowaniem opowiada o dziejach Polski i Świata.

Zapraszamy.

 

Wykład JANA GOLOWSKIEGO

z cyklu ,,Dzieje najdawniejsze i dawne”:

 

 

Miejsce: KDO ,,Józefów”, ul. Grzybowa 8 – Dom Dziennego Pobytu