• Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

Warsztaty historyczne i edukacji społecznej w DDP

Dziś odbywają się dwa bloki zajęć dla seniorów Domu Dziennego Pobytu Św. Józefa.

  1. W cotygodniowych spotkaniach społeczności omawiane są bieżące sprawy związane m.in z: planem zajęć DDP oraz funkcjonowaniem Placówki. Podopieczni biorą udział w dyskusjach dotyczących wzajemnych relacji w grupie, rozwiązywane są ewentualne nieporozumienia.  Seniorzy mają możliwość wyrażenia opinii nt. zajęć, ich atrakcyjności, zgłaszają uwagi i postulaty.
  2. Warsztaty historyczne z cyklu: ,,Kartki z dziejów Europy”.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.