• Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

Sprawozdania

Sprawozdanie za okres 01.01.2021r do 31.12.2021r.

Statut 2021

Sprawozdanie za okres 01.01.2020r do 31.12.2020r.

Sprawozdanie za okres 01.01.2019r do 31.12.2019r.

Możliwość komentowania została wyłączona.