• Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

V lecie działalności Domu Pomocy Społecznej Matki Bożej Nieustającej Pomocy

27 czerwca 2018 roku podsumowaliśmy 5- lecie działalności Domu Pomocy Społecznej Matki Bożej Nieustającej Pomocy, gdzie osoby w podeszłym wieku, chore , samotne i niepełnosprawne otacza się całodobową opieką, pełną troski, miłości i spontanicznej gotowości do zaspokajania ich życiowych potrzeb.

Ta piękna uroczystość rocznicowa, którą zaszczycili  swoją obecnością reprezentanci duchowieństwa, przedstawiciele bielskich władz samorządowych oraz kierownictwo , działacze i sympatycy Klubu Inteligencji Katolickiej , uzasadniała prezentację całościowej oceny tej placówki na przestrzeni 5-ciu ostatnich lat oraz jej ogromnego znaczenia społecznego.                                                   Dziękczynnej Mszy Świętej, celebrowanej w Kaplicy p.w. Matki Bożej Łaskawej przez bielskich duszpasterzy przewodniczył ksiądz biskup Piotr Greger.

W swojej wzruszającej homilii wskazał zwłaszcza na ludzki wymiar działalności Domu w którym podopieczni  odnajdują życzliwość, poczucie wartości i godności, czują się zaopatrzeni i bezpieczni, gdzie wzmacniają więzy międzyludzkie i budują bliskość wewnątrz ich małej społeczności .

Charakter uroczystości stał się okazją do podziękowań dla tych wszystkich osób , które swoją wiedzą i przygotowaniem zawodowym, wytrwałą pracą , zaangażowaniem oraz służbą pełną miłości i miłosierdzia realizują tę piękną misję.

Wyrazem uznania i wdzięczności dla tych osób było wręczenie im okolicznościowych dyplomów.

Bardzo miłym akcentem kończącym interesujący program rocznicowego spotkania był występ słowno- muzyczny w wykonaniu artystów Bielskiego Towarzystwa Muzycznego, który zachwycił wszystkich zawartością repertuaru i artystycznym przekazem widowiska .

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.