• Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

Ruch się opłaca – nawet w domu

Zajęcia edukacyjne prowadzone będą przez fizjoterapeutę  będą pomagały zrozumieć procesy starzenia zachodzące w organizmie człowieka i wskażą przykładowe sposoby radzenia sobie problemami z którymi borykają się ludzie w wieku starczym. Seniorzy poznają bezpieczne ćwiczenia oddechowe i ogólnorozwojowe możliwe do wykonania w domu . Zajęcia będą prowadzone w formie prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem dużego monitora, rozmowy, warsztatu. Uczestnicy poznają ćwiczenia z zakresu profilaktyki upadku, ćwiczenia oddechowe, przyrządy oraz metody wykonywania automasażu.

Beneficjenci zdobędą wiedzę na temat funkcjonowania i zmian zachodzących w układzie ruchu „seniora” Poznają nowe możliwości i sposoby radzenia sobie ze skutkami przebytej infekcji koronawirusa. Wyjaśnione zostaną zmiany powstałe na skutek powikłań po przebytej infekcji Covid 19.

 

„Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego

na rzecz Osób Starszych

 „Aktywni+” na lata 2021–2025” – EDYCJA 2022

Tytuł zadania publicznego: ,,SENIOR KOOPERACJA” 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.