• Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

Warsztaty ceramiczne dla seniorów i młodzieży

O niesamowicie pozytywnym wpływie artoterapii, wykorzystującej różnego rodzaju formy sztuki dla usprawniania intelektualnego i fizycznego, zwłaszcza osób starszych, wiemy od dawna. Nie dziwi zatem fakt systematycznego wzrostu udziału tego rodzaju zajęć w ofercie proponowanej nam przez DDP „ Józefów”, aspirujących do pozycji kilku głównych priorytetów naszej działalności. Obcowanie ze sztuką, a także aktywne tworzenie dzieł sztuki pozwala wyrazić swoje uczucia, otwiera na świat i innych ludzi, rozładowuje negatywne emocje, obniża stres, poprawia samopoczucie psychiczne i fizyczne. Każdorazowo zadziwia nas kreatywność osób prowadzących zajęcia oraz niezwykły przekaz budzący zainteresowanie i potrzebę seniorów w ich uczestniczeniu.

Z kolejną rewelacją przybyli do nas 26 września b. roku młodzi, wierni od lat przyjaciele korzystający z Warsztatów Terapii Zajęciowej „ Jesteś potrzebny”, prowadzonych w ramach działalności  Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „ Teatr Grodzki”. Przesympatyczna i niezwykle uzdolniona artystycznie Pani Kasia, opiekunka grupy, przekazała nam zarys podstawowych wiadomości z zakresu plastykoterapii, czyli modelowania rękodzieła artystycznego w masach plastycznych, głównie w glinie. Procesowi twórczemu miały być poddane wycięte z plastrów gliny kształty wyobrażające serca, które pięknie zostały ozdobione. Do serc jeszcze wrócimy. Kolejnymi etapami będzie ich suszenie, dwukrotne wypalanie oraz szkliwienie. Podkreślenia wymaga to, iż na plan dalszy schodzi wartość artystyczna dzieł. Większe znaczenie przypisujemy samemu procesowi tworzenia oraz towarzyszącym mu emocjom, satysfakcji, szlachetnej rywalizacji i radości.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.