• Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

Ruch się opłaca – wykłady dla seniorów

Zajęcia edukacyjne (,,Ruch się opłaca”) prowadzone są przez fizjoterapeutę w blokach dwugodzinnych dla 10 osobowej grupy seniorów. Zajęcia będą pomagały zrozumieć procesy starzenia zachodzące w organizmie człowieka i wskażą przykładowe sposoby radzenia sobie problemami z którymi borykają się ludzie w wieku starczym. Seniorzy poznają bezpieczne ćwiczenia oddechowe i ogólnorozwojowe możliwe do wykonania w domu . Zajęcia będą prowadzone w formie prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem dużego monitora, rozmowy, warsztatu.

Beneficjenci zdobędą wiedze na temat funkcjonowania i zmian zachodzących w układzie ruchu „seniora” Poznają nowe możliwości i sposoby radzenia sobie ze skutkami przebytej infekcji koronawirusa. Wyjaśnione zostaną zmiany powstałe na skutek powikłań po przebytej infekcji Covid 19.

Zapraszamy do udziału w zajęciach seniorów w wieku 60+. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o kontakt telefoniczny pod nr. 33 814 94 43, mailowy: kontakt@kikjozefow.org.pl lub osobiście w siedzibie Domu Dziennego Pobytu Św.  Józefa. Lista miejsc ograniczona.

 

„Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych

 „Aktywni+” na lata 2021–2025” – EDYCJA 2022

Tytuł zadania publicznego: ,,SENIOR-KOOPERACJA” 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.