• Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

Otwarcie Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w KDO ,,Józefów”

Od dnia 15.06 br. (poniedziałek) otwarty zostaje Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych w Katolickim Domu Opieki ,,Józefów”.

Wznawiamy zajęcia, które będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00.

Z uwagi na obostrzenia związane z epidemią SARS-CoV-2 liczba osób uczestniczących w zajęciach zostaje zredukowana. Seniorzy będą uczęszczać na warsztaty w sposób rotacyjny (co 2 dzień) po uprzednim kontakcie telefonicznym bądź e-mailowym ze strony kierownictwa Domu.

Warunkiem obligatoryjnym upoważniającym do udziału w zajęciach jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu sanitarno-epidemiologicznego obowiązującego na terenie Domu Dziennego Pobytu, który zostanie przedstawiony i omówiony na pierwszych spotkaniach organizacyjnych.

Prosimy również  o zabranie ze sobą maseczek oraz indywidualnych środków dezynfekcyjnych.

Dom zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia został wyposażony w  rekomendowane środki higieny i dezynfekcji, które mają pomóc w zachowaniu bezpieczeństwa epidemiologicznego i tym samym uchronić pracowników oraz seniorów przed zakażeniem SARS-CoV2.

Plan zajęć na czerwiec 2020 r. :

 

Data

 

Blok  zajęć Zagadnienie
15.06

 

Profilaktyka zdrowotna

 

Instruktaż obowiązujących zasad higieny oraz zapoznanie z regulaminem sanitarno-epidemiologicznym*
16.06

 

Profilaktyka zdrowotna Instruktaż obowiązujących zasad higieny oraz zapoznanie z regulaminem sanitarno-epidemiologicznym**
17.06

 

Społeczność Omówienie bieżących spraw i planu zajęć.

Wolne wnioski. 

  

18.06

 

Warsztaty edukacyjne Rozpoczęcie cyklu Warsztatów

historycznych ,,Kartki z

dziejów Europy

średniowiecznej i

nowożytnej

19.06

 

Społeczność – warsztaty psychologiczne Wspomnienia i refleksje

Seniorów w okresie pandemii.

22.06

 

Spotkania integracyjne Gry towarzyskie.

Kalambury, Bingo i konkurs wiedzy ,,Jeden z dziesięciu”

23.06

 

Warsztaty ,,Powrót do sprawności” Sylwoterapia (drzewoterapia), spacery w terenie leśnym
24.06

 

Warsztaty multimedialne Film fabularny dokumentujący wsparcie pomocowe dla Seniorów z Bielska-Białej w czasie zawieszenia funkcjonowania Placówki DDP
25.06

 

Warsztaty edukacyjne Warsztaty

Historyczne cz.2

,,Kartki z

dziejów Europy

średniowiecznej i

nowożytnej

26.06

 

Warsztaty muzyczne Karaoke, przeboje z dawnych lat
29.06

 

Społeczność Omówienie bieżących Spraw – plan wakacyjny
30.06

 

Warsztaty zdrowotne Ziołolecznictwo – panel dyskusyjny

*I grupa (do 10 osób)

** II  grupa (do 10 osób)

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.