• Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

Opieka nad Seniorami Domu Dziennego Pobytu

W związku z ogłoszonym stanem epidemii, seniorzy, którzy dotąd brali udział w zajęciach prowadzonych stacjonarnie w Domu Dziennego Pobytu, objęci są nadal różnymi formami opieki i wsparcia:

– robienie i dostarczanie zakupów do miejsca zamieszkania podopiecznych,

– realizowanie recept, dostarczanie leków do domu,

– prowadzenie zajęć w sposób zdalny (m. in. pomoc w organizowaniu wolnego czasu poprzez propozycje działań, które seniorzy mogą wykonywać w miejscu zamieszkania, a odpowiadają ich możliwościom i indywidualnym potrzebom),

– udzielanie systematycznego wsparcia i pomocy w zakresie funkcjonowania psycho-fizycznego w okresie kwarantanny,

– przypominanie za pomocą konkretnych informacji telefonicznych o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w okresie izolacji, związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, a wynikających z zaleceń i przepisów administracji rządowej, a także władz samorządowych,

– zachęcanie seniorów do wspierania się nawzajem poprzez kontakt telefoniczny,

– przygotowanie paczek świątecznych,

– informowanie seniorów o stałej możliwości kontaktu telefonicznego z pracownikami DDP.

 

W momencie ogłoszenia epidemii zespół pracowników określił sposób pracy a szczególnie zasady bezpieczeństwa biorąc pod uwagę zarówno personel, wolontariuszy jak i podopiecznych domu; opracowane zostały też procedury działania na wypadek poinformowania przez seniorów o możliwych objawach zakażenia.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.