• Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

Koncert organowy dedykowany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II na stulecie urodzin

Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej uczcił setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II organizując okolicznościowy koncert organowy w katedrze św. Mikołaja w dniu 25 maja br.

Wykonawcą koncertu był Jerzy Kukla  – znany organista, dyrygent, organizator życia muzycznego i organomistrz. Obecnie mieszka w Lublinie, ale urodził się w Bielsku-Białej. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie organów prof. m. Semeniuk-Podrazy oraz Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie dyrygentury prof. J. W. Hawela. W latach 1989-1990, po otrzymaniu stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki, odbył staż u prof. Ferdinanda Klindy w Wyższej Szkole Nauk Artystycznych w Bratysławie; ukończył również kursy mistrzowskie u prof. Michaela Schneidera i prof. Gastona Litaize.

Koncert w Bielsku-Białej odbył się przy udziale publiczności w ramach dopuszczonej przepisami ilości wiernych mogącej przebywać w kościele na skutek trwającej epidemii koronawirusa.

            Przed rozpoczęciem koncertu artysta podkreślił, że właśnie w kościele  św. Mikołaja zaczęła się jego pierwsza fascynacja muzyką organową i zawsze chętnie wraca do „swojego miasta i swoich organów”. Odnośnie wykonywanego koncertu zwierzył się: Cieszę się i dziękuję, że mogłem w tych trudnych dniach chociaż w tak skromny sposób uczcić pamięć Człowieka, któremu w sensie duchowym tak wiele zawdzięczam. Starałem się, jak mogłem na mojej artystycznej drodze, propagując muzykę polską, spełnić wezwanie Papieża, który powiedział na lotnisku w Balicach, że „pragnie, abyśmy kulturowe dziedzictwo, które ma na imię Polska, przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością”. To wezwanie nakreśliło mój kierunek.

            Artysta starannie dobrał repertuar koncertu uwzględniając okoliczności czasu i miejsca. Każdy wykonywany utwór poprzedził komentarzem.

 

            PROGRAM

 

  1. Ferenc LISZT – „Tu es Petrus” z Oratorium „Christus”

(„Ty jesteś Piotr opoka. I na tej opoce zbuduję mój Kościół”)

 

  1. Girolamo FRESCOBALDI – „Toccata per elevatione”

(organista katedry św. Piotra w Rzymie na początku XVII wieku)

 

  1. Władysław LINDERT – Passacaglia z tryptyku organowego

(były organista kościoła św. Mikołaja. kompozycja osnuta jest na temacie melodii „Christus vincit!”)

 

  1. Feliks NOWOWIEJSKI – „Rezurekcja w kościele Ks. Salezjanów w Krakowie”

– finał IV Koncertu Organowego op. 56 nr 4

(w tym kościele Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie . Bywał w nim często w czasie wojny

    i słuchał gry Feliksa Nowowiejskiego, który wtedy schronił się na Dębnikach. Po latach Ojciec Święty

    Jan Paweł II przypomni o tym na audiencji prywatnej Janowi Nowowiejskiemu, synowi kompozytora)

 

  1. Tadeusz KOCYBA – Trzy fragmenty z muzyki do dramatu „Jeremiasz” Karola Wojtyły

(zrekonstruowane przez wykonawcę Koncertu Jerzego Kuklę z archiwalnej taśmy nagranie muzyki       napisanej przez Tadeusza Kocybę do spektaklu w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej w roku 1981)

 

  1. Feliks NOWOWIEJSKI – Finale Improvizazione – finał IX Symfonii op. 45 nr 9

      (”Wszystko postawiłem na Maryję”. Materiałem muzycznym utworu jest melodia „Bogurodzicy”).

 

 

Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej mógł zorganizować powyższy koncert dzięki przyznanej dotacji finansowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej dla realizacji zadania publicznego.

 

Cały koncert został zarejestrowany przez „Nowe Studio” i jest dostępny w Internecie na youtube https://www.youtube.com/watch?v=SDP8KWr-flw

 

Piotr Witkowski

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.