• Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

Echa SILVER SILESIA 2022

Mimo upływu dwóch tygodni od zakończenia tego niezwykłego wydarzenia, nasze środowisko nadal jest pod ogromnym wrażeniem dla zawartości programowej przedsięwzięcia, bogactwa repertuarowego prezentacji artystycznych oraz bezcennych, wielokierunkowych inicjatyw natury prozdrowotnej i informacyjnej.                                                                                                                      Stanowiło ono niekwestionowany dowód wspaniałego rezultatu mądrej, konsekwentnej i spójnej polityki senioralnej w naszym regionie, dostrzeganej i cenionej przez jej beneficjentów, co zamanifestowali ogromną frekwencją i niezwykłym zainteresowaniem kierowanej do nich oferty.

Pozytywny wpływ sztuki na psychikę człowieka znany jest już od dawna. W wieloletniej praktyce  „ Józefów” potwierdza tę oczywistość wprowadzając systematycznie zróżnicowane i coraz bardziej interesujące aktywności artystyczne z równoczesnym zwiększaniem ich udziału w ofercie programowej kierowanej do naszych seniorów.  Nie dziwi zatem fakt, iż prezentacje artystyczne budziły w nas szczególne zainteresowanie i szczególne doznania emocjonalne, tym bardziej, iż przez swoje piękno i staranność wykonania zasługiwały często na miano sztuki. Byliśmy zachwyceni radością wykonawców, ich zaangażowaniem i satysfakcją z udziału w tak wielkim i wspaniałym przedsięwzięciem, dyskretnie inspirowanych przez swoich opiekunów i instruktorów  o zadziwiającej inwencji twórczej, własnych pomysłach oraz wielkim doświadczeniu, które przynoszą imponujące efekty w zakresie wzbogacania życia wewnętrznego, również uczestników terapii zajęciowych, podnoszenia ich samooceny, zdobywania nowych umiejętności i rozładowywania napięć.

Uważni odbiorcy treści przemówień wygłoszonych na otwarciu Konferencji mieli okazję zapoznania się z dynamicznym rozwojem polityki senioralnej ostatnich lat, z sukcesami, ale również z niezaspokojonymi jeszcze potrzebami oraz środkami zaradczymi, które zostaną podjęte.

Niezwykle wartościowe okazały się liczne wykłady, wystąpienia i sesje panelowe. O ich znaczeniu zdecydowały – interesujący dobór tematów oraz bardzo wysoki poziom prezentacji.

Nie można pominąć Miasteczka Zdrowia Seniora, Targów Senioralnych oraz punktów informacyjnych urzędów, instytucji i organizacji społecznych, które przeżywały prawdziwe oblężenia.

Gratulujemy i dziękujemy organizatorom wydarzenia, wykonawcom i wszystkim osobom, które wniosły swój wkład w jego uświetnienie.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.