• Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

Aktywność pracowników i wolontariuszy Domu Dziennego Pobytu Św. Józefa w okresie pandemii

Od chwili zamknięcia Domu Dziennego Pobytu Św. Józefa upłynęły już ponad 2 miesiące. Seniorzy, którzy z dnia na dzień musieli pożegnać swój ukochany drugi Dom, zostali odcięci od źródła ich aktywności społecznej, kontaktu z drugim człowiekiem oraz poczucia bezpieczeństwa. Sytuacja wymagała na kierownictwu DDP  podjęcie natychmiastowych i usystematyzowanych działań, mających na celu podtrzymanie kontaktu z Seniorami, ich aktywizację oraz wsparcie na różnych płaszczyznach.

Nasi podopieczni otrzymali i do tej pory otrzymują niezbędną pomoc poprzez:

  • kontakt telefoniczny, sms-owy, mailowy oraz internetowy ( m.in poprzez komunikator What’s up, Messenger)
  • kontakt osobisty z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny (m.in dostarczanie paczek żywnościowych, leków, prasy, książek, krzyżówek, materiałów do domowych zajęć arteterapii)

Seniorzy ponadto sami włączyli się do walki z pandemią m.in. szyjąc w domach maseczki.

Z uwagi na pandemię, działalność pomocowa DDP objęła znacznie szerszą grupę ludzi w podeszłym wieku. We współpracy z ludźmi dobrej woli oraz innymi organizacjami pozarządowymi wsparciem obejmujemy już ponad 100 Seniorów  z terenu Bielska-Białej.  Dziękujemy wszystkim darczyńcom, wolontariuszom i pracownikom KDO ,,Józefowa”, którzy pracują w tym trudnym czasie na rzecz drugiego człowieka.

 

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.