• Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

Z wizytą u Pani Marii – zajęcia w domu seniorów

Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu zostali objęci indywidualnym wsparciem w swoich domach. Otrzymują pomoc w zależności od potrzeb i bieżącej sytuacji. Dostarczamy seniorom materiały, które aktywizują ich  sprawność psycho-fizyczną.

Dziś odwiedziliśmy kolejną naszą seniorkę – Panią Marię, która interesuje się m.in historią i literaturą. W trakcie spotkania przekazaliśmy kolejne materiały do zajęć arteterapii, książki oraz ankietę dot. działalności DDP w 2021 roku.

 

 

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.