• Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

XXXI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

Dziejów Polski, nie można zrozumieć bez Chrystusa.

To motto tegorocznego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bielsku-Białej, nawiązującego do 1050 Rocznicy Chrztu Polski, zaczerpnięte z homilii      św. Jana Pawła Drugiego, wygłoszonej 2 czerwca 1979 roku w Warszawie.

Bielski Klub Inteligencji Katolickiej już po raz 31 zorganizował ważną i bardzo liczącą się w skali miasta imprezę kulturalną mającą korzenie chrześcijańskie.

Znakomicie przemyślany, bogaty i niezwykle interesujący program wypełnili swoim udziałem wybitni przedstawiciele kościołów, nauki, kultury i sztuki oraz liczne chóry i zespoły wokalno- instrumentalne.

Nic dziwnego zatem ,iż wszystkie propozycje spotkały się z dużym zainteresowaniem i były przyjmowane entuzjastycznie.

Atmosfera uczestniczenia w czymś ważnym i niezwykłym udzieliła się również seniorom Domu Dziennego Pobytu” św.Józefa” stanowiąc zachętę do licznego uczestniczenia w mszach świętych, wykładach i koncertach, tym bardziej, że podjęte przez kierownictwo Domu działania organizacyjne zwiększyły dostępność do nich .

Tegoroczny Tydzień Kultury Chrześcijańskiej stał się również dobrą okazją sięgnięcia do tradycji bielskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, obchodzącego w tym roku swoje 35- lecie, jak również do przypomnienia sylwetek tych wszystkich ludzi, którzy musieli pokonywać liczne trudności i przeszkody w organizowaniu pierwszych Tygodni na Podbeskidziu oraz wykonawców mających chęć i odwagę występowania z nieocenzurowanymi programami patriotycznymi i religijnymi.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.