• Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

Warsztaty radiowe w DDP

Zajęcia będą się odbywały 2 razy w miesiącu po 2 godziny dla 10 – osobowej grupy seniorów w siedzibie Katolickiego Domu „Józefów”. Głównym celem projektu jest przygotowanie i nagranie przez seniorów audiobooka z bajkami dla dzieci. W tym celu instruktor prowadzący zajęcia ustali wraz z seniorami zbiór bajek, które będą wykorzystane w przygotowaniu nagrania – słuchowiska. Podczas spotkań warsztatowych nastąpi podział i przyporządkowanie ról poszczególnym uczestnikom zadania, ćwiczenie dykcji, praca nad odpowiednim tonem i modulacją głosu, Seniorzy będą mogli określić jakie dźwięki są potrzebne w nagraniu, aby uzyskać efekt słuchowiska, a następnie będą mieli za zadanie kreatywne przygotowanie i wytworzenie tych dźwięków i odgłosów na bazie dostępnych przedmiotów (instrumenty, sprzęty codziennego użytku itp.). Poszczególne godziny zajęć zostaną rozplanowane na przygotowanie wybranych bajek. Cyklicznie co 2-3 tygodnie będziemy nagrywali przygotowaną bajkę w profesjonalnym studiu radiowym rozgłośni Anioł Beskidów. Będzie to zarazem wizyta studyjna, podczas której seniorzy będą mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem radia, spotkają się z profesjonalnymi dziennikarzami, poznając przy okazji pracę radiowca, zapoznają się z działaniem nowych technologii medialnych.

Celem zajęć jest zapoznanie seniorów z nowoczesnymi technologiami, przełamanie oporów związanych z korzystaniem ze zdobyczy nauki i techniki. Seniorzy będą nie tylko odbiorcami dóbr związanych z realizacją zadania, ale też sami będą aktywnie w nim współuczestniczyć, współdecydować i przekazywać własne zasoby i własny potencjał. Nagranie audiobooka z bajkami dla dzieci pomoże w kształtowaniu postawy wychodzenia do świata, otwierania się na nowe możliwości. To obalenie stereotypu myślenia, że osoba w podeszłym wieku staje się tylko odbiorcą. Dzięki tym zajęciom, seniorzy będą mogli odkryć w sobie potencjał twórczy, wzbudzić chęć bezinteresownego ofiarowania swojego czasu i talentów innym ludziom. To budowanie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się. Wyjazdy do radia będą również formą aktywnego i kreatywnego spędzania czasu.

„Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych”

 „Aktywni+” na lata 2021–2025” – EDYCJA 2021

Tytuł zadania publicznego: ,,STREFA SENIORA” 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.