• Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

Trudny powrót do normalności

Nadeszło wreszcie długo oczekiwane wznowienie poprzedniej działalności Domu Dziennego Pobytu „ św. Józefa”. Mimo zrozumiałych ograniczeń radość pierwszej grupy seniorów uczestniczących  w zajęciach była ogromna i potwierdziła raz jeszcze wyjątkowość tej placówki, niepowtarzalność panującego tu klimatu oraz wartość i trwałość łączących nas relacji i emocjonalnej bliskości.

Spotkanie to uzewnętrzniło równocześnie skalę spustoszeń, głównie w sferze                               społecznych skutków trzymiesięcznej epidemicznej rzeczywistości, spowodowanych                          oderwaniem naszych seniorów, poczuciem utraty wolności, niepewnością, lękiem,                            przymusową rezygnacją z dotychczasowych schematów działania i zwykłej aktywności oraz smutkiem i nudą.

Uzmysłowiło nam to konieczność wykonania ogromnej pracy skierowanej na stopniowe                             gojenie ran odniesionych w czasie, którego nasi seniorzy doświadczają.

Wierzymy, że się to uda. Gwarancją sukcesu jest znakomity, zaangażowany i doświadczony                 zespół pracowniczy Domu wraz ze wspierającymi go wolontariuszami oraz dobrze                               wykorzystany czas kwarantanny, skoncentrowany na utrzymywaniu emocjonalnej więzi  z seniorami, jak również na udzielaniu pomocy w zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb egzystencjalnych.

W realizacji tego ambitnego zadania ważne miejsce zajmie zapewne niezwykle atrakcyjna i szeroka oferta programowa, jaką Dom zaproponował już swoim seniorom.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.