• Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

„SPRAWNOŚĆ UMYSŁOWA ZALEŻY ODE MNIE !”

Zapraszamy seniorów na warsztaty z psychologiem. 2 razy w miesiącu odbywają się zajęcia, których celem jest podniesienie sprawności intelektualnej i umysłowej poprzez ćwiczenia i odpowiedni trening umysłu połączony z ruchem oraz zbilansowana dietą.

Seniorzy mają możliwość indywidualnych konsultacji oraz uzyskania fachowej porady.

 

Czym jest SPRAWNOŚĆ UMYSŁOWA ?
Jest to zdolność –
 do samodzielnego myślenia,
 wykorzystywania zdobytej wiedzy,
 skutecznego zapamiętywania,
 rozwiązywania nowych problemów,
 znajdowania odpowiedzi na nowe pytania.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.