• Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

Projekcja muzyczno-filmowa w Domu Pomocy Społecznej MBNP

W Domu Pomocy Społecznej MBNP odbywają się cykliczne spotkania multimedialne, które wpisują się w terapię zajęciową, realizowaną celem aktywizacji seniorów. Cotygodniowe spotkania integrują mieszkańców, dostarczają rozrywki i jednocześnie pobudzają do pracy intelektualnej. Wspólne śpiewanie karaoke, oglądanie filmów, dyskusje i zabawy służą polepszeniu kondycji psycho-fizycznej i wzmacniają poczucie własnej wartości oraz funkcjonowanie w grupie.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.