• Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

Program działalności Klubu Inteligencji Katolickiej oraz Domu Dziennego Pobytu w KDO ,,Józefów”- marzec 2020r.

Zapraszamy do zapoznania się z Programem działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej na marzec 2020r.

Program dostępny jest również w gablotach ogłoszeń parafialnych bielskich Parafii oraz na stronie internetowej Klubu: www.kikbielsko.opoka.org.pl

Zastrzegamy sobie możliwość do wprowadzania zmian w programie. Bieżące aktualizacje będą podawane na stronie internetowej www.kikjozefow.org.pl w zakładce Aktualności.

DOM DZIENNEGO POBYTU ŚW. JÓZEFA

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.