• Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

My tu jeszcze wrócimy

My tu jeszcze wrócimy. To treść naszego zobowiązania wyartykułowanego w rezultacie ubiegłorocznego spotkania w gościnnej siedzibie Szkolnych Sióstr Notre Dame, gdzie uczestniczyliśmy w przygotowaniu niedzielnego posiłku dla osób dotkniętych niedostatkiem.  Zobowiązanie zostało dotrzymane. W dniu 04 września b. roku liczną grupą wspieraną przez członków kierownictwa Domu Dziennego Pobytu „ św. Józefa”, pełni zaangażowania i świadomi znaczenia naszej pomocy  w słusznej sprawie, wzorcowo wykonaliśmy przydzielone nam zadania związane z przygotowaniem smacznej i treściwej zupy oraz zwyczajowych kanapek.  I tym razem, jak poprzednio, nasz udział w tym przedsięwzięciu był wyrazem największego uznania i szacunku dla tej wspaniałej inicjatywy, zrodzonej z najszlachetniejszych pobudek młodych pięknych ludzi, którzy powołali do życia przed prawie pięcioma laty Program „ Zupy za Ratuszem”.  Każda próba oddania prawdziwych emocji i zachowań towarzyszących spotkaniom z obdarowywanymi z założenia nie może być pełna. Szczególnie wzruszający był odbiór naszych „ zaratuszowych” przyjaciół lektury sentencji i życzeń do nich kierowanych, zapisanych na opakowaniach wspomnianych już wyżej kanapek. Oto treść niektórych z nich :                                                                                                                                                                                   –  zostałeś powołany na świat, a więc jesteś światu potrzebny,                                                                                                          – samemu łatwo jest upaść, ale żeby wstać, potrzeba przyjaznych rąk. Masz je u nas,                                                                      – wyprostuj się. Wstań i idź. Masz w nas przyjaciół, którzy będą Cię wspierać.

My tam jeszcze wielokrotnie będziemy wracać.

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.