• Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

Konkurs plastyczny dla dzieci „Bielsko-Biała RAZEM 70 LAT”

11 stycznia 2021 Świetlica Dzieciątka Jezus zaprosiła swoich podopiecznych do uczestnictwa w konkursie plastycznym: „Bielsko-Biała RAZEM 70 LAT” .

1 stycznia 1951 roku miasto Bielsko-Biała powstało na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów, w którym czytamy: „powiaty miejskie Bielsko i Biała Krakowska w województwie katowickimi łączy się w jeden powiat miejski Bielsko-Biała w tymże województwie”.

Prace plastyczne można wykonywać dowolną techniką i nadsyłać zdjęcia. Oryginały prac będzie można dostarczyć po otwarciu świetlicy. Format od A5 do A3, prace płaskie, technika dowolna. Prace można dostarczać do końca marca 2021 r. Można wykonać dowolną ilość prac, które znajdą się na wystawie z okazji 70-lecia miasta Bielska-Białej, jaką zorganizujemy w naszej świetlicy po jej otwarciu. Należy wybrać jedną pracę, która zostanie przedstawiona do oceny konkursowej. Pracę tę należy opisać imieniem i nazwiskiem oraz klasą. Kartę zgłoszeniową do konkursu będzie można pobrać na platformie Discord na serwerze świetlicowym i wypełnioną dostarczyć wraz z pracą.

Oczywiście w konkursie przewidziane są nagrody!!! ZAPRASZAMY

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na platformie Discord pod adresem:

https://discord.gg/VAxptHe56W   na kanale wydarzenia

 

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.