• Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

Zajęcia z historii starożytnej w DDP

Zapraszamy serdecznie wszystkich Seniorów 60+ zainteresowanych udziałem w warsztatach historycznych prowadzonych w ramach projektu ASOS 2019 ,,Seniorzy o szerokich horyzontach”.

Zajęcia z cyklu ,,Dzieje najdawniejsze i dawne” odbywać się będą w każdy czwartek o godz. 10.15 w sali ,,kominkowej” Domu Dziennego Pobytu w KDO ,,Józefów”.

Tematem najbliższego spotkania będzie: Rzym za dynastii Julijsko-Klaudyjskiej.

KDO ,,Józefów”, DDP ul. Grzybowa 8

4 kwietnia br. godz. 10.15

O Światowych Dniach Młodzieży. Spotkanie w Domu Dziennego Pobytu

,,Trzeba było tam polecieć, tam być, trzeba było to zobaczyć, to poznać, żeby poczuć atmosferę tego szczęścia” – to podsumowanie doznań z pielgrzymki na 34 Światowe Dni Młodzieży w stolicy Panamy 19-letniego Szczyrkowianina, Pana Piotra Jakubca, którego gościliśmy w ,,Józefowie” 29 marca 2019 roku.

Relacje tego niezwykle interesującego młodego człowieka uzmysłowiły nam doniosłość wydarzenia, stanowiącego wielkie święto młodych katolików z całego świata oraz uzasadnioną dumę gospodarzy z organizacji wielkiego przedsięwzięcia, największego – jak podkreślali – w ich współczesnej historii.

Barwny opis atmosfery przygotowań, powszechnej radości, emocjonalnych kontaktów i wyjątkowej gościnności Panamczyków, a zwłaszcza niezwykłych przeżyć związanych ze spotkaniem papieża Franciszka i mszą przez Niego prowadzoną z udziałem 700 tysięcy wiernych, uzupełniły nam piękny obraz, siłę, znaczenie i wartość tego wydarzenia.

Panu Piotrowi bardzo dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.

Program działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej – kwiecień 2019

Zapraszamy do zapoznania się z Programem działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej w kwietniu 2019r.

Wybrane zajęcia Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych (dostępne dla wszystkich):

Projekcja filmowa w Domu Pomocy Społecznej MBNP

W każdą środę w Domu Pomocy Społecznej MBNP odbywają się spotkania multimedialne dla Mieszkańców. Na dużym ekranie Seniorzy mają możliwość obejrzenia różnych filmów m.in przyrodniczych, dokumentalnych, filmików z bieżących wydarzeń, spotkań.

Środy to także wspólny śpiew piosenek biesiadnych, z dawnych lat w formie karaoke. Spotkanie przy stole z kawą i słodkim poczęstunkiem sprzyja wymianie zdań i jest okazją do rozmów na różne tematy. Odwiedzający mieszkańców DPS Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu w ramach integracji wewnątrz pokoleniowej, włączają się do wspólnych aktywności takich jak: śpiew, rozmowy, gry planszowe, spacer.

Dziś w ramach zajęć multimedialnych Mieszkańcy DPS obejrzeli film dokumentalny ukazujący postać i dzieje Jezusa Chrystusa oraz zdjęcia z uroczystości odpustu Św. Józefa, który odbył się 19 marca.

Odpust w Józefowie

Wczoraj tj. 19 marca w Katolickim Domu Opieki ,,Józefów” obchodziliśmy uroczystość patrona Domu – św. Józefa. Mszę św. koncelebrowaną poprowadził ks. biskup Tadeusz Rakoczy w kaplicy Domu Dziennego Pobytu. W homilii hierarcha zwrócił uwagę m.in na wieloletnie zaangażowanie i ofiarną pracę członków bielskiego KIK-u, pracowników i wolontariuszy na rzecz Katolickiego Domu Opieki ,,Józefów”, którego działalność wpisuje się w powstanie tzw. ,,nowego miasta”, którego podstawowym elementem jest pierwiastek chrześcijańskiego systemu wartości.

Po Eucharystii wszyscy goście tradycyjnie spotkali się przy wspólnym stole na agapie.

Zdjęcia z uroczystości dostępne są w zakładce Galeria.


Powtórka z historii w DDP

Zapraszamy na kolejny Wykład JANA GOLOWSKIEGO z cyklu ,,Dzieje najdawniejsze i dawne”:
pt.: Polityka zagraniczna Augusta

KDO ,,Józefów”, ul.Grzybowa 8, godz.10.00. Sala kominkowa DDP.

czwartek, 21 marca br.

Warsztaty historyczne – DDP

Dziś odbył się kolejny wykład historyczny w Domu Dziennego Pobytu z cyklu ,,Dzieje najdawniejsze i dawne”: Ustanowienie cesarstwa – pryncypat Augusta Oktawiana.

28.02. czwartek, godz. 10.15
KDO „Józefów”, ul. Grzybowa 8

Na kolejny wykład historyczny zapraszamy już w przyszłym tygodniu w czwartek (tj. 7 marca)

Program działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej – marzec 2019

Zapraszamy do zapoznania się z Programem działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej w marcu 2019r.

Wybrane zajęcia Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych (dostępne dla wszystkich):

UWAGA: wszelkie zmiany w programie działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej będą podawane na stronie internetowej Klubu: www.kik.bielsko.opoka.org.pl oraz Katolickiego Domu Opieki ,,Józefów”: www.kikjozefow.org.pl w zakładce Aktualności.

Zmiana w programie zajęć Domu Dziennego Pobytu

UWAGA !

Nastąpiła zmiana w programie działalności Domu Dziennego Pobytu na luty br. Zajęcia w dniu 27.02 w lokalu KIK przy ul.Boh.Warszawy zostają odwołane.

Spotkanie z Panią Marią Romankiewicz: Prezentacja książki Benedykta XVI ,,Jezus z Nazaretu.Dzieciństwo” odbędzie się 13 marca br. o godz. 10.15 .

Aktualny program na miesiąc marzec zostanie opublikowany pod koniec lutego.